Belediye ve İmar Mevzuatı  
 
YÖNETMELİKLER
 
Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği 
Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği