Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 12.01.1994 Sayı: 21816 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-2 Sahife:1666
Bakanlar Kurulundan :

YEDEK PERSONEL YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

Karar Tarihi  :06/12/1993
Karar Sayısı :93/5085

            Ekli “Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 24/11/1993 tarihli ve 1993/857 sayılı yazısı üzerine, 1076 sayılı Kanunun değişik 25 inci, 1111 sayılı Kanununun 63, 64 üncü ve 697 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                Süleyman Demirel
                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                    Prof. Dr.  Tansu ÇİLLER
                    Başbakan

YEDEK PERSONEL YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK            Madde 1- 12/12/1991 tarihli ve 91/2512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (d) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “d) Erteleme veya Erteleme Kaldırma Belgeleri (ERT-2) mahalli askerlik şubesinin yerli askerlik şubesi olup olmama durumuna göre; yedek subay/astsubaylar için üç veya dört suret, yedek erbaş/erler için ise iki veya üç suret tanzim edilerek sefer görev emri ile birlikte kurum veya kuruluşun bulunduğu yerdeki askerlik şubesine gönderilir.

            e) 4 üncü maddenin (b) fıkrasında belirlenen yedek personel için Kadro Erteleme Öneri Çizelgesi (ERT-1) düzenlenmez. Bu personelden sefer görev emri almış olanların erteleme işlemleri, Erteleme/Erteleme Kaldırma Belgesi (EK-C)’nin sefer görev emri ile birlikte ilgili kuruluş ve birlik komunatnlıklarınca yerli askerlik şubelerine gönderilmesi suretiyle yapılır. Anılan yedek personelden; yedek subay, astsubay statüsündekiler için üç suret, yedek erbaş/er statüsündekiler için ise iki suret belge tanzim edilir.”

            Madde 2- Yedek Personel Ertelem Yönetmeliğine ekli “Ek-C-Erteleme/erteleme Kaldırma Belgesi- (ERT-2)” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

            HİZMETE ÖZEL
            EK-C
 
ERTELEME/ERTELEME KALDIRMA BELGESİ (1)NÜFUSA KAYITLI BULUNDUĞU YERLİ ASKERLİK ŞUBESİ (3)  
MAHALLİ ASKERLİK ŞUBESİ (4)  
KAYNAĞINDA BULUNDUĞU KUVVET KOMUTANLIĞI (5)  
SINIF VE RÜTBESİ (6)  
AS. İHTİSAS KOD. NO. (7)  
SİCİL NO. VEYA DÖNEM VE KAYIT NO. VEYA TERTİBİ VE AS. NO. (KÜTÜK NO.) (8)  
ADI VE SOYADI (9)  
BABA ADI (10)  
DOĞUM TARİHİ (11)  
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL VE İLÇE (12)  
KÖY VEYA MAHALLESİ (13)  
CİLT, SAYFA VE KÜTÜK SIRA NO. (14)  
ÇALITIĞI KAMU/ÖZEL KURUM/KURULUŞUN BAĞLI VEYA KONTROLUNDA BULUNDUĞU BAKANLIK (15)  
ÇALIŞTIĞI AS. BİRLİK VEYA KAMU/ÖZEL KURUM/KURULUŞUN ADI VE YERİ (16)  
KADRO ÜNVANI (17)  
ERT-1’DEKİ (KADRO) SIRA NO. (18)   
ERTELENMİŞ KADRODAKİ İŞE BAŞLAMA TARİHİ (19)  
İŞİ BIRAKMA TARİHİ (20)  
ÖNERİNİN “ERTELEME” İÇİN Mİ YOKSA “ERTELEM EKALDIRMA” İÇİN Mİ YAPILDIĞI (21)  
M.S.B.LIĞINCA BASILAN “ERTELENMİŞTİR.” VEYA “ERTELENMESİ KALDIRILMIŞTIR.” DAMGASI (22)  

            NOT: BU BELGE ARKA SAYFADAKİ AÇIKLAMALAR OKUNDUKTAN SONRA DOLDURULUR (23)

(İMZA - MÜHÜR)                                                     (İMZA - MÜHÜR)
TARİH                                                                                 TARİH

MSB. SEFERBERLİK DAİRE BAŞKANI/ASKERLİK AS. BİRLİK K.VEYA ŞUBESİ BAŞKANI KAMU/ÖZEL (25) KURUM/KURULUŞ AMİRİ

(24)

C-1
HİZMETE ÖZEL

EK-C DEVAMI
HİZMETE ÖZEL
BELGENİN DOLDURULMASINA AİT AÇIKLAMALAR

            1. BU BELGE, ERT-1’DEKİ ONAYLANMIŞ KADRO MİKTARLARINA GÖRE, YEDEK PERSONELİN “ERTELEME” VEYA “ERTELEME KALDIRMA” ÖNERİLERİNDE KULLANILIR.

            2. BU BELGE, KURUM/KURULUŞ YETKİLİLERİNCE YAŞ SINIRI İÇİNDEKİ YEDEK PERSONELDEN SADECE GÖREV EMRİ ALMIŞ OLANLAR İÇİN TANZİM EDİLEREK, SEFER GÖREV EMRİ İLE BİRLİKTE KURUM/KURULUŞUN MAHALLİNDE BULUNDUĞU ASKERLİK ŞUBESİNE GÖNDERİLİR. YEDEK SUBAY/ASTSUBAYLAR İÇİN; MAHALLİ ASKERLİK ŞUBES İYÜKÜMLÜNÜN YERLİ ASKERLİK ŞUBESİ İSE 3 SURET, DEĞİLSE 4 SURET BELGE TANZİM EDİLİR. YEDEK ERBAŞ/ERLER İÇİN İSE; MAHALLİ ASKERLİK ŞUBESİ YÜKÜMLÜNÜN YERLİ ASKERLİK ŞUBESİ İSE 2 SURET, DEĞİLSE 3 SURET TANZİM EDİLİR.

            BU BELGE DAKTİLO İLE DOLDURULUR.

            3. BU YÖNETMELİĞİN 4 NCÜ MADDE, B FIKRASINDA BELİRTİLEN YEDEK PERSONELDEN SEFER GÖREV EMRİ ALMIŞ OLANLAR İÇİN; YÜKÜMLÜ YEDEK SUBAY/ASTSUBAY STATÜSÜNDE İSE 3 SURET, YEDEK ERMBAŞ/ER STATÜSÜNDE İSE 2 SURET BELGE TANZİM EDİLEREK SEFER GÖREV EMRİ İLE BİRLİKTE YÜKÜMLÜLERİN YERLİ ASKERLİK ŞUBESİNE GÖNDERİLİR.

            4. ASKERLİK ŞUBELERİNCE BU BELGELERDEKİ TÜM BİLGİLER KAYITLARDAN KONTROL EDİLEREK, EKSİK VE HATALAR VARSA DÜZELTİLİR. YEDEK SUBAY/ASTSUBAY STATÜSÜNDEKİLERE AİT BELGELERDEKİ KİMLİK VE ÖZELLİKLE ASKERİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TESBİT EDİLDİKTEN SONRA MSB. SEFERBERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLİR.

            5. BELGEDEKİ HANELERİN DOLDURULMASINA AİT AÇIKLAMA:

            (1) VE (2): BELGENİN ADI VE KISA ADI.

            (3) -(8): YEDEK PERSONELİN ASKERLİK CÜZDANINDAKİ BİLGİLERE İSTİNADEN DOLDURULUR.

            (9)-(14): YÜKÜMLÜLERİN NÜFUS CÜZDANLARINDAN DOLDURULUR. “DOĞUM TARİHİ” HANESİ YIL OLARAK YAZILIR.

            (15)-(18): ERT-1’DEN DOLDURULUR. BU YÖNETMELİĞİN 2 NCİ BÖLÜM 4B MADDESİNDE BELİRTİLEN YEDEK PERSONEL İÇİNBELGENİN (15) VE (18) NOLU HANELERİ BOŞ BIRAKILIP, (16) VE (17) NOLU HANELERİ DOLDURULUR.

            (19) VE (20): İSTENEN BİLGİLER YAZILIR.

            (21): ASKERİ BİRLİK KOMUTANI VEYA KURUM/KURULUŞ AMİRLİĞİNCE İSTENEN BİLGİLER YAZILIR.

            (22): YEDEK SUBAY/ASTSUBAYLAR İÇİN MSB. SEFERBERLİK DAİRESİNCE, YEDEK ERBAŞ/ERLER İÇİN İSE ASKERLİK ŞUBELERİNCE KIRMIZI RENKLİ DAMGA VURULUR.

            (23): UYARI NOTU.

            (24): ASKER İBİRLİK KOMUTANI VEYA KAMU/ÖZEL KURUM/KURULUŞ AMİRİNCE ONAYLANIR.

            (25): YEDEK SUBAY/ASTSUBAYLAR İÇİN MSB. SEFERBERLİK DAİRESİ BAŞKANINCA, YEDEK ERBAŞ/ERLER İÇİN İSE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLARINCA ONAYLANIR.