Askeri ve Emniyet Mevzuatı
 
 
YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ
  
RESMİ G.TARİHİ : 03.01.1992
RESMİ G. NO : 21100
 
KARAR TARİHİ : 12.12.1991
KARAR SAYI : 912512
  
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 31-2
DÜSTUR SAYFA : 2668
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
ERTELEME İŞLEMLERİ
Madde   4 : İLKE VE ESASLAR
Madde   5 : KADRO ERTELEME İŞLEMLERİ
Madde   6 : PERSONEL ERTELEME VE ERTELEMENİN KALDIRILMASI İŞLEMLERİ
Madde   7 : ERTELEME FAALİYETLERİNİN KONTROL VE DENETİMİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde   8 : YÖNERGE
Madde   9 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 10 : HUKUKİ DAYANAK
Geçici Madde 1 :
Madde 11 : YÜRÜRLÜK
Madde 12 : YÜRÜTME