Sağlık Mevzuatı  

TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
RESMİ G.TARİHİ : 04.02.2000
RESMİ G. NO : 23954 (Mük.)
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 :
Madde   3 : YÜRÜRLÜK
Madde   4 : YÜRÜTME