Sağlık Mevzuatı  
 

 YÖNETMELİKLER
 
TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
[R.G. 17/11/2000 - 24233]
TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
[R.G. 12/08/2000 - 24138]
TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
[R.G. 04/02/2000 - 23954 (Mük.)]
TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
[R.G. 09/09/1999 - 23811]