Belediye ve İmar Mevzuatı
 
 
TOPTANCI HAL HAL HAKEM KURULLARI YÖNETMELİĞİ 
RESMİ G.TARİHİ : 26.08.1998
RESMİ G. NO : 23445
 
  
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 38
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, DAYANAK, TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : KAPSAM 
Madde   3 : DAYANAK 
Madde   4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, ÜYELİK ŞARTLARI, GÖREVLER
Madde   5 : KURULUŞ 
Madde   6 : ÜYELERDE ARANACAK NİTELİKLER 
Madde   7 : HAKEM KURULUNUN GÖREVLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Madde   8 : BAŞVURU 
Madde   9 : GÜNDEM 
Madde 10 : TOPLANTI ZAMANI 
Madde 11 : TOPLANTI YERİ 
Madde 12 : TOPLANTILARA KATILMA ZORUNLULUĞU 
Madde 13 : TOPLANTILARA KATILMAYACAKLAR 
Madde 14 :  TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 
Madde 15 : KARAR SÜRESİ  
Madde 16 : KARAR TUTANAĞI 
Madde 17 : İNCELEME ŞEKLİ 
Madde 18 : BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİSİ 
Madde 19 : İTİRAZ 
Madde 20 : FAALİYET RAPORLARI 
Madde 21 : BAKANLIĞIN DÜZENLEME YETKİSİ 
Madde 22 : YAZI VE TUTANAK İŞLERİ 
Madde 23 : BÜRO TAHSİSİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 24 : BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ 
Madde 25 : GİDERLER 
Geçici Madde 1: 
Madde 26 : YÜRÜRLÜK 
Madde 27 : YÜRÜTME