Belediye ve İmar Mevzuatı
 
 
TOPTANCI HALLERİN YÖNETİM VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
RESMİ G.TARİHİ : 26.08.1998
RESMİ G. NO : 23445
 
  
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 38
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 :  
Madde   2 :  
Madde   3 :  
Madde   4 :  
Madde   5 :  
Madde   6 :  
Madde   7 :  
Madde   8 :  
Madde   9 :  
Madde 10 :  
Madde 11 :  
Madde 12 :