Bakanlıklar Mevzuatı  
 YÖNETMELİKLER
KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK