Vatandaşlık Mevzuatı
 
 
VAKIF HAYRAT TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK   
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/06/1998
RESMİ G. NO : 23362
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : DAYANAK 
Madde 4 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HÜKÜMLER 
Madde 5 : TAHSİS MERCİİ
Madde 6 : TAHSİS SÜRESİ 
Madde 7 : TAHSİS YAPILABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR 
Madde   8 : TAHSİSİ YAPILABİLECEK HAYRAT TAŞINMAZLAR
Madde   9 : TAHSİS TALEPLERİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 
Madde 10 : TAHSİS TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 11 : TAHSİS ŞARTLARI
Madde 12 : TAHSİSİN YENİLENMESİ
Madde 13 : TAHSİSİN SONA ERMESİ
Madde 14 : DENETİM 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 15 : YÜRÜRLÜK
Madde 16 : YÜRÜTME