Askeri Emniyet Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 25.02.1999 Perşembe Sayı: 23622 (Asıl) 
İçişleri Bakanlığından; 
 
POLİS KOLEJİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
       
            Madde 1- 18/1/1996 tarihli ve 22527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Koleji Yönetmeliğinin 100 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

            "s) Öğrenciler idareden izin almadan okuldan ayrılamazlar. İzinsiz olarak okulu terk eden veya izinlerden geç dönen öğrencilerin firarda oldukları ve geç geldikleri süreler içerisinde; resmi tatil, idarece verilen toplu izinler olması halinde bu süreler de firar edilen günlere dahil edilir. Öğrenciler okula dönene kadar firarda sayılırlar." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin (d) bendinin 10 no'lu alt bendi, (e) bendinin 18 no'lu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendine aşağıdaki 13 no'lu alt bent, (g) bendine aşağıdaki 19 no'lu alt bent eklenmiş ve aynı maddenin (b) bendinin 16 no'lu alt bendi, (c) bendinin 19 no'lu alt bendi ile (e) bendinin 22 no'lu alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

            "10) İdarece verilen izinler ile tatillerden bir gün veya daha kısa süre geç dönmek, izinsiz olarak okulu bir gün veya daha kısa süre terk etmek." 

            "18) İdarece verilen izinler ile tatillerden iki veya üç gün geç dönmek, izinsiz olarak okulu iki veya üç gün süreyle terk etmek," 

            "13) İdarece verilen izinler ile tatillerden dört, beş veya altı gün geç dönmek, izinsiz olarak okulu dört, beş veya altı gün süreyle terk etmek." 

            "19) İdarece verilen izinler ile tatillerden yedi gün ve daha uzun süre geç dönmek, izinsiz olarak okulu yedi gün veya daha uzun süre terk etmek." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

           "Firar veya izin tecavüzü suçunu işleyen öğrencilere; bu suçu işledikleri süre içerisinde okulun toplu olarak veya bir grup öğrenci ile katıldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Polis Haftası etkinlikleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili etkinlikler, açılış veya mezuniyet töreni etkinlikleri ile benzeri tören veya etkinliklerin olması durumunda bu 
Yönetmeliğin 114 üncü maddesine göre verilecek cezalar bir derece ağır olarak verilebilir." 

            Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.