Askeri ve Emniyet mevzuatı
 
 
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE UYGULANACAK RÜTBE TERFİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 
 
RESMİ G.TARİHİ : 14/11/1991
RESMİ G. NO : 21051
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 31-2
DÜSTUR SAYFA : 2604
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : KAPSAM 
Madde   3 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM
RÜTBELER, POLİS AMİRLİKLERİNE TERFİ EDECEKLER, AMİR GRUPLARI VE BEKLEME SÜRELERİ
Madde   4 : RÜTBELER
Madde   5 : KOMİSER YARDIMCILIĞINA ATANACAKLAR
Madde   6 : POLİS AMİRLERİNİN GRUPLARI
Madde   7 : BEKLEME SÜRELERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KOMİSER YARDIMCILIĞINA ATAMA VE NASIP, KIDEM SIRALAMASI, KOMİSER YARDIMCILIĞINA ATANAMAYACAKLAR
Madde   8 : KOMİSER YARDIMCILIĞINA ATANMA VE NASIP
Madde   9 : AYNI NASIPLI KOMİSER YARDIMCILARI ARASINDA KIDEM SIRALAMASI
Madde 10 : KOMİSER YARDIMCILIĞINA ATANAMAYACAKLAR VE ATAMANIN GECİKTİRİLMESİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
RÜTBE TERFİİNİN ŞARTLARI
Madde 11 : RÜTBE TERFİİNİN GENEL ŞARTLARI
Madde 12 : EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TERFİ ŞARTLARI
Madde 13 : TERFİ SÜRESİNİN GECİKTİRİLMESİ
Madde 14 : RÜTBE TERFİİNDE DEĞERLENDİRİLMEYECEK SÜRELER
BEŞİNCİ BÖLÜM
YETERLİLİĞİN TESBİT EDİLMESİ
Madde 15 : ÜST RÜTBEYE TERFİ EDECEKLERİN SAYISININ BELİRLENMESİ
Madde 16 : SINAVA ÇAĞRILMA VE TERFİ SINAVI
Madde 17 : YETERLİLİK NOTU
Madde 18 : DEĞERLENDİRME NOTU
Madde 19 : YETERLİLİK SIRALAMASININ YAPILMASI
Madde 20 : RÜTBE TERFİ KURSU
Madde 21 : TERFİ TARİHLERİ
ALTINCI BÖLÜM
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU
Madde 22 : KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU AÇILMASI
Madde 23 : KURSA BAŞVURU ŞARTLARI
Madde 24 : KURSA KATILMA ŞARTLARI
Madde 25 : KURSTA VERİLECEK EĞİTİM ESASLARI
YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 26 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK 
Madde 27 : HUKUKİ DAYANAK
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Madde 28 : YÜRÜRLÜK
Madde 29 : YÜRÜTME