Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 
YÖNETMELİKLER
 
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN RÜTBE YÜKSELMELERİ İLE GÖREV UNVANLARINDA UYGULANACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN RÜTBE YÜKSELMELERİ İLE GÖREV ÜNVANLARINDAN UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
POLİS KOLEJİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE UYGULANACAK RÜTBE TERFİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK