Bakanlıklar Mevzuatı  
 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 12/02/1999
RESMİ G. NO : 23609
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 :
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 : 
Madde  8 :
Madde  9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 :
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 :
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 :