İhale Mevzuatı  

YÖNETMELİKLERİ
 
İLLER BANKASI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK