İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
  
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 09/01/1999
RESMİ G. NO : 23578
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 : 
Madde 2 :
Madde 3 :
Madde 4 :
Madde 5 :
Madde 6 :