İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
  
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 21/08/1999
RESMİ G. NO : 23793
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 :  
Madde 2 : 
Madde 3 :