İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
  
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 13/02/1999
RESMİ G. NO : 23610
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde   1 :  
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 :
Madde   8 :  
Madde   9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 :
Madde 15 :  
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 :
Madde 22 :