Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2000 Cuma Sayı: 23982(Asıl) Düstur Tertip:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından; 

İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞGÜCÜ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN 9 VE 26 NCI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 24/8/1996 tarihli ve 22737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Yetiştirme ve Geliştirme Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bir işgücü yetiştirme kursu en az 10, en fazla 20 kişilik kursiyer grubundan oluşur. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde 10 kişiden az kursiyer grubu için de kurs düzenlenebilir."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 26- Bu Yönetmelikte belirtilen genel esaslar çerçevesinde; mesleğe hazırlama, meslek edindirme, meslek geliştirme ve meslek değiştirme kursları ile ısmarlama eğitim programları düzenlenir. İş kurma (girişimcilik) eğitimi ve iş kurma danışmanlık hizmeti verilmesi sağlanır.

            Kurum, bu çalışmalar sonucunda istihdam garantisi verilmesini isteyebilir."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü yürütür.