İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

YÖNETMELİKLER
 
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞGÜCÜ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN 9 VE 26 NCI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞGÜCÜ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
YURT DIŞINDA İŞE YERLEŞTİRME HİZMETİ HAKKINDA YÖNETMELİKDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK