Basın Mevzuatı  
 

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TESPİT EDİLDİĞİ MATERYALLERİN DOLUM, ÇOĞALTIM VE SATIŞINI YAPAN VEYA YAYAN İŞLETMELERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
RESMİG. TARİHİ : 20/09/2005
RESMİ G. NO : 25942
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-