Basın Mevzuatı  
 

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINDA KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİG. TARİHİ : 15/09/2001
RESMİ G. NO : 24524
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
Madde    5 : GENEL HÜKÜMLER
Madde    6 : ESERLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE SÖZLEŞMELERİN YAPILMASINA 
                   DAİR PROSEDÜR
Madde    7 : ANLAŞMAZLIK HALİNDE UYGULANACAK PROSEDÜR
Madde    8 : UYGULAMAYA İLİŞKİN ORTAK İŞLEMLER İLE YÖNETMELİĞE AYKIRILIK HALİNDE 
                   UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde    9 : YÜRÜRLÜK
Madde  10 : YÜRÜTME