Basın Mevzuatı  
 

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ İÇEREN TAŞIYICI MATERYALLER İLE BU ESERLERİN ÇOĞALTIMINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLARDAN YAPILAN KESİNTİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİG. TARİHİ : 13/03/2002
RESMİ G. NO : 24694
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Hukuki Dayanak
Madde 4- Tanımlar
Madde 5- Taşıyıcı Materyallerde ve Teknik Cihazlarda Yapılan Kesinti
Madde 6- Özel Hesapta Toplanan Miktarın Kullanımı
Madde 7- Yürürlük
Madde 8- Yürütme