Basın Mevzuatı  
 

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ İÇEREN TAŞIYICI MATERYALLER İLE BU ESERLERİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLARIN BEDELLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİG. TARİHİ : 13/04/2006
RESMİ G. NO : 26138
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirin Kaynakları ve Kullanımı

Madde 5 - Gelirin kaynakları
Madde 6 - Gelirin kullanımı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelirin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 7 - Harcama, muhasebe ve denetim usul ve esasları
Madde 8 - İhale işlemleri
Madde 9 - Ayniyat işlemleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 10 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 11 - Yürürlük
Madde 12 - Yürütme