Vergi Mevzuatı  
 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/12/1999
RESMİ G. NO : 23914
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 : 
Madde 2 :
Madde 3 :