Ticaret Mevzuatı
 
 
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BUTOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 07/08/1996
RESMİ G. NO : 23720
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : KAPSAM 
Madde   3 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde   4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
TOPLANTI ÇEŞİTLERİ, ZAMANI, YERİ VE KOMİSER BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
Madde   5 : TOPLANTI ÇEŞİTLERİ 
Madde   6 : TOPLANTI ZAMANI 
Madde   7 : TOPLANTI YERİ 
Madde   8 : KOMİSER BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
İKİNCİ KISIM
TOPLANTININ YAPILMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLUM
TOPLANTIYA DAVETİN ESAS VE USULLERİ
Madde   9 : DAVETE YETKİLİ OLANLAR 
Madde 10 : LİMİTED ŞİRKETLER 
Madde 11 : DEVLET USULÜ 
Madde 12 : LİMİTED ŞİRKETLER 
Madde 13 : İLANSIZ TOPLANTI 
Madde 14 : GÜNDEM 
Madde 15 : GENEL KURULUN DEVREDEMİYECEĞİ GÖREV VE YETKİLERİ
İKİNCİ BÖLUM
KOMİSER İSTENMESİNİN VE GÖREVLENDİRMENİN ESAS VE USULLERİ
Madde 16 : KOMİSER İSTENMESİ 
Madde 17 : KOMİSER GÖREVLENDİRİLMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLANTININ YAPILMASI
Madde 18 : TOPLANTI MAHALLİNDE HAZIR BULUNDURULACAK BELGELER 
Madde 19 : HAZİRUN CETVELİNİN HAZIRLANMASI 
Madde 20 : TOPLANTIDA BULUNMA ZORUNLULUĞU 
Madde 21 : TOPLANTIYA KATILMA VE OY HAKKI 
Madde 22 : OY KULLANMA ŞEKLİ 
Madde 23 : VEKALETNAMENİN UNSURLARI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ 
Madde 24 : TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 
Madde 25 : TOPLANTININ AÇILIP GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ 
Madde 26 : TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ 
Madde 27 : TOPLANTININ YAPILAMAMASI 
Madde 28 : TOPLANTININ ERTELENMESİ 
Madde 29 : TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
ÜÇÜNCÜ KISIM
KOMİSERLERİN NİTELİKLERİ, GÖREV VE YETKİLERİ
BİRİNCİ BÖLUM
KOMİSERİN NİTELİKLERİ
Madde 30 : 
İKİNCİ BÖLUM
KOMİSERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 31 : TOPLANTI BAŞLAMADAN ÖNCE 
Madde 32 : TOPLANTI SIRASINDA 
Madde 33 : TOPLANTIDAN SONRA
ÜÇÜNCÜ BÖLUM
KOMİSERİN MASRAFLARI
Madde 34 : 
DÖRDÜNCÜ BÖLUM
KOMİSERLERİN SORUMLULUĞU
Madde 35 : 
DÖRDÜNCÜ KISIM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 36 : SAKLAMA MÜDDETİ 
Madde 37 : KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde 38 : YÜRÜRLÜK 
Madde 39 : YÜRÜTME