Sağlık Mevzuatı
 
 
ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN PESTİSİT VE BENZERİ MADDELERİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
RESMİ G.TARİHİ : 17/02/1999
RESMİ G. NO : 23614
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM 
Madde 3 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   5 : RUHSAT ALABİLECEKLER 
Madde   6 : RUHSAT VERİLECEK PESTİSİT VE BENZERİ MADDELER 
Madde   7 : RUHSATLANDIRMADA GENEL ESASLAR 
Madde   8 : DEĞİŞİKLİK 
Madde   9 : EMSALDEN RUHSATLANDIRMA 
Madde 10 : GİZLİLİK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENEME VE ANALİZ YAPACAK KİŞİ VE KURULUŞLARIN NİTELİKLERİ
Madde 11 : DENEME YAPACAK GERÇEK KİŞİLER 
Madde 12 : DENEME YAPACAK KURULUŞLAR 
Madde 13 : ANALİZ YAPACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DENEME YAPACAK KİŞİ VE KURULUŞLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 14 : YETKİLER 
Madde 15 : SORUMLULUKLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
GERÇEK KİŞİ VE KURULUŞLARA DENEME YETKİ BELGESİ VERİLMESİ VE İPTALİ
Madde 16 : GERÇEK KİŞİLERE DENEME YETKİ BELGESİ VERİLMESİ 
Madde 17 : TÜZEL KİŞİLERE DENEME YETKİ BELGESİ VERİLMESİ 
Madde 18 : DENEME YETKİ BELGELERİNİN İPTALİ
ALTINCI BÖLÜM
BİYOLOJİK ETKİNLİK DENEMELERİ
Madde 19 : RUHSATA ESAS DENEMELERE AİT BİLGİLER 
Madde 20 : BİYOLOJİK ETKİNLİK DENEMELERİNİN YAPILMASI 
Madde 21 : ARAŞTIRMA AMAÇLI YAPILAN DENEMELER 
Madde 22 : BİYOLOJİK ETKİNLİK DENEMELERİNİN DENETLENMESİ
YEDİNCİ BÖLÜM
KOMİSYONUN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Madde 23 : KOMİSYONUN TEŞEKKÜLÜ 
Madde 24 : KOMİSYONUN GÖREVLERİ 
Madde 25 : KOMİSYONUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
SEKİZİNCİ BÖLÜM
RUHSAT BELGESİ DÜZENLEME, RUHSAT UZATMA VE RUHSAT İPTALİ
Madde 26 : RUHSAT İÇİN İSTENEN BELGELER 
Madde 27 : ANALİZ 
Madde 28 : RUHSAT BELGESİ DÜZENLEME 
Madde 29 : RUHSAT SÜRESİNİN UZATILMASI 
Madde 30 : RUHSAT DEVRİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ 
Madde 31 : RUHSAT İPTALİ
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 32 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
Geçici Madde 1 :
Madde 33 : YÜRÜRLÜK 
Madde 34 : YÜRÜTME