futbol  
Resmi Gazete Tarihi: 06.08.1999 Cuma Sayı: 23778 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından  
  
FUTBOLDA MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
     
            Madde 1- 26/2/1998 tarihli ve 23270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 17- Bilgisayar sistemiyle müşterek bahis, Teşkilatça belirlenecek sayıda müsabaka numarası ya da müsabaka ismi içeren kuponların, iştirakçi tarafından usulüne uygun olarak işaretlenerek, bayice terminalde işleme tabi tutulmasından sonra terminalden alınan ve kupon üzerindeki bilgileri içeren biletlerin iştirakçiye verilmesi suretiyle oynatılır." 
 
            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 44- Değerlendirmede, takımların sahada elde ettikleri sonuçlar esas tutulur. Oynanması gereken tarihlerde yapılmayan veya yarıda kalan müsabakanın sonuçları, değerlendirmede göz önüne alınmaz. Ancak; değerlendirmede göz önüne alınmayan bu maçların sonuçları beraberlik tahmini oyunlarında noter huzurunda çekilecek kura ile değerlendirmeye alınır. Kurada (1) ilk takımın, (2) ikinci takımın galibiyetini, (0) ise golsüz beraberliği ifade eder. Gol tahmini oyununda ise takımların son 5 lig maçlarında attıkları gol sayısının ortalaması alınarak sonuç belirlenir. Bu belirlemede yarım sayılar tama iblağ edilir. 

            Sonuç tahmini oyununda, değerlendirilebilecek yarışma sayısı birinci fıkradaki sebeplerle değerlendirilmesi öngörülen yarışma sayısının altına düşerse dereceler iptal edilen müsabaka sayısı kadar ortadan kalkar ve ortadan kalkan bu dereceler veya derecelere ait paylar ertesi haftanın aynı derecelerine eklenir. Ortada ikramiye verilebilecek hiçbir derece kalmadığı takdirde bu derecelere düşen paylar sonraki haftanın aynı derecelerine düşen paylara eklenir. Durum radyo, televizyon gibi basın yoluyla katılımcılara duyurulur. 

            Oyunlarda derecelerden kazanan bilet bulunmaması durumunda, bu derecelere düşen paylar sonraki haftanın aynı derecelerine düşen paylara eklenir. 

           Yapılacak devirler Teşkilatça oyun planında belirlenecek hafta sayısından fazla olamaz." 

            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.