Ticaret Mevzuatı  
 

SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2000
RESMİ G. NO : 24217
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : DAYANAK 
Madde   4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
BROKERLERDE ARANAN NİTELİK VE ŞARTLAR
Madde   5 : GERÇEK KİŞİ BROKERLERDE ARANAN NİTELİKLER
Madde   6 : TÜZEL KİŞİ BROKERLERDE ARANAN NİTELİKLER
Madde   7 : TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERECEK YABANCI BROKERLER
Madde   8 : BROKERLİK FAALİYETİNDE BULUNAMAYACAKLAR
Madde   9 : HİSSE DEVRİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BROKERLERİN FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR
Madde 10 : KURULUŞ İZNİ
Madde 11 : ŞUBE AÇMA İZNİ BAŞVURULARINDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
Madde 12 : RUHSAT BAŞVURU SÜRESİ
Madde 13 : YÖNETİCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER
Madde 14 : TEKNİK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
Madde 15 : RUHSAT
Madde 16 : FAALİYETLERİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI VE RUHSAT İPTALİ
Madde 17 : TUTULACAK DEFTERLER
Madde 18 : MALİ TABLOLAR
Madde 19 : DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK
Madde 20 : KOMİSYON
Madde 21 : ORTAKLIK VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
Madde 22 : TEKLİFLER
Madde 23 : PORTFÖY SINIRLANDIRILMASI
BEŞİNCİ BÖLÜM
DENETİM ESASLARI, YÜKÜMLÜLÜKLER VE YASAKLAR
Madde 24 : DENETİM ESASLARI
Madde 25 : DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 26 : MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Madde 27 : TAZMİNAT ÖDEME YASAĞI
Madde 28 : TİCARİ FAALİYET YASAĞI
Madde 29 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 30 : YÜRÜRLÜK
Madde 31 : YÜRÜTME