Ticaret Mevzuatı  
 
SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/09/2003
RESMİ G. NO : 25223
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 1- Amaç ve Kapsam
Madde 2- Hukuki Dayanak
Madde 3- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Niteliklerine, Yetkilendirilmelerine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar

Madde 4- Bağımsız Denetim Yapabilecek Kuruluşların Nitelikleri
Madde 5- Başvuru Sırasında Gerekli Bilgi ve Belgeler
Madde 6- Meslek Mensubu Unvanları
Madde 7- Şirketlerde Bağımsız Denetim Yapma Yetkisinin Verilmesi
Madde 8- Faaliyet Esasları
Madde 9- Reklam Yasağı
Madde 10- Haksız Rekabet
Madde 11- Görev Kabulünde Sorumluluk

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Özellikleri ve Sözleşmenin Taraflarının Yükümlülükleri

Madde 12- Bağımsız Denetim Sözleşmesi Öncesinde Dikkat Edilecek Hususlar
Madde 13- Bağımsız Denetim Sözleşmesi
Madde 14- Şirketlerin Yükümlülükleri
Madde 15- Kuruluşların Yükümlülükleri
Madde 16- Şirketlerin Bağımsız Denetim Sözleşmesini Feshetmesi
Madde 17- Kuruluşun Bağımsız Denetim Sözleşmesini Feshetmesi
Madde 18- Raporların İlanı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 19- Bağımsız Denetimin Geçerliliği
Madde 20- Hukuki ve Cezai Sorumluluk
Madde 21- Şirketlerde Bağımsız Denetleme Yapma Yetkisinin Kaldırılması
Madde 22- Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Geçici Madde 1-
Madde 23- Yürürlük
Madde 24- Yürütme