Ticaret Mevzuatı  
 
SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM İLKELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/09/2003
RESMİ G. NO : 25223
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Hukuki Dayanak
Madde 4- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Kavramlar
Madde 5- Bağımsız Denetim
Madde 6- Bağımsızlık
Madde 7- Şirketlerle Kuruluşlar Arasındaki Bağımsızlığın Ortadan Kalkması
Madde 8- Mesleki Özen ve Titizlik
Madde 9- Bağımsız Denetimde Kalite Kontrol İlkeleri
Madde 10- Önemlilik
Madde 11- Hata ve Suiistimal
Madde 12- Tarafların Sorumlulukları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim Öncesi Yapılacak İşlemler
Madde 13- Bağımsız Denetim Planı
Madde 14- Bağımsız Denetim Programı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim Süreci ve Denetim Raporu
Madde 15- Kanıt Toplama ve Değerlendirme
Madde 16- Denetim Teknikleri
Madde 17- Denetim Riski
Madde 18- Kayıt Düzeni ve Çalışma Kağıtları
Madde 19- Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Görüşü
Madde 20- Olumlu Görüş
Madde 21- Şartlı Görüş
Madde 22- Olumsuz Görüş
Madde 23- Görüş Bildirmekten Kaçınma
Madde 24- Görüşe İlişkin Açıklamalar
Madde 25- Görüş Dışında Verilen Açıklamalar
Madde 26 – Belirsizlikler ve Aykırılıklar
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilanço ve Rapor Tarihinden Sonraki İşlemler
Madde 27- Bilanço Tarihinden Sonra Rapor Tarihinden Önceki Dönem
Madde 28- Rapor Tarihinden Sonra Mali Tabloların Açıklanmasından Önceki Dönem
Madde 29- Mali Tabloların Açıklanmasından Sonraki Dönem
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 30- Yürürlük
Madde 31- Yürütme