Vergi Mevzuatı
 
 
SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ VE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 24.09.1998
RESMİ G. NO : 23473
 
 
DÜSTUR NO : 4 TERTİP 26
DÜSTUR SAYFA : 1202
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 :