Vergi Mevzuatı
 
 
SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESPİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  
RESMİ G.TARİHİ : 28.04.1981
RESMİ G. NO : 17324
 
KARAR TARİHİ : 18.03.1981
KARAR SAYI : 8/2620
  
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 20
DÜSTUR SAYFA : 1635
 
 
Madde   1 : YÖNETMELİĞİN AMACI   
Madde   2 : YÖNETMELİĞİN KAPSAMI   
Madde   3 : SAKATLIK DERECELERİ 
Madde   4 : SAKATLIK İNDİRİMDEN FAYDALANMAK İÇİN BAŞVURU 
Madde   5 : BAŞVURU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER    
Madde   6 : YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI   
Madde   7 : YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER   
Madde   8 : DÜZENLENECEK RAPORLAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER  
Madde   9 : DÜZENLENECEK RAPORLAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 
Madde 10 : MERKEZ SAĞLIK KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE YAPACAĞI İŞLEMLER  
Madde 11 : MERKEZ SAĞLIK KURULUNCA KESİN KARARA BAĞLANAN RAPORLAR ÜZERİNE 
                  YAPILACAK İŞLEMLER  
Madde 12 : HİZMET ERBABININ İŞ YERİNİ DEĞİŞTİRMESİ HALİNDE YAPACAĞI İŞLEMLER    
Madde 13 : YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI  
Madde 14 : YÖNETMELİĞİN DAYANAĞI  
Geçici Madde : 
Madde 15 : YÜRÜRLÜK TARİHİ  
Madde 16 : YÜRÜTME YETKİSİ