Basın Mevzuatı  
 
BASIN İLAN KURUMU EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIN VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 19/12/1998
RESMİ G. NO : 23558
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 : AMAÇ VE KAPSAM 
Madde 2 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde 3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
EĞİTİME İLİŞKİN ESASLAR
Madde 4 : İLKELER 
Madde 5 : HEDEFLER 
Madde 6 : EĞİTİM PROGRAMLARI VE SÜRELERİ 
Madde 7 : EĞİTİMİN UYGULANACAĞI YERLER VE SÜRELERİ 
Madde 8 : EĞİTİMCİLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EĞİTİM HİZMETLERİ
Madde 9 : KURUM İÇİ EĞİTİM 
Madde 10 : BASIN MENSUPLARININ EĞİTİMİ 
Madde 11 : EĞİTİME KATILANLARA VERİLECEK BELGE 
Madde 12 : BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ 
Madde 13 : EĞİTİME KATILMA PAYI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAŞTIRMA VE YAYIN HİZMETLERİ
Madde 14 : ARAŞTIRMA VE YAYIN HİZMETLERİ 
Madde 15 : ARAŞTIRMA SONUÇLARI 
Madde 16 : YARIŞMA VE ÖDÜL 
Madde 17 : DOKÜMASYON HİZMETLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 18 : GÖREV DAĞILIMI VE KOORDİNASYON 
Madde 19 : ÜCRET ÖDEME ESAS VE ŞARTLARI 
Madde 20 : YÜRÜRLÜK 
Madde 21 : YÜRÜTME