Vergi Mevzuatı
 
 
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLARI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/08/1998
RESMİ G. NO : 23439
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 37
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ VE KAPSAM 
Madde 2 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde 3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
Madde 4 : MALi SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLARININ GÖREV, YETKi VE SORUMLULUKLARI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLIĞINA GİRİŞ, YETİŞTİRİLME, ATAMA USUL VE ESASLARI
Madde 5 : MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLIĞINA GİRİŞ 
Madde 6 : SINAVIN YAPILIŞ BİÇİMİ 
Madde 7 : GİRİŞ SINAVININ DUYURULMASI  
Madde 8 : GİRİŞ SINAVININ ŞARTLARI  
Madde   9 : GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU VE İSTENECEK BELGELER  
Madde 10 : SINAV YERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ 
Madde 11 : SINAV KURULU  
Madde 12 : SINAV KONULARI  
Madde 13 : YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Madde 14 : YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI   
Madde 15 : SÖZLÜ SINAV YAPILMASI  
Madde 16 : SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Madde 17 : GİRİŞ SINAV NOTU  
Madde 18 : GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDUĞU ANLAŞILANLAR  
Madde 19 : YETİŞTİRME PROGRAMI  
Madde 20 : YETİŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Madde 21 : YETERLİK SINAVI  
Madde 22 : YETERLİK SINAV KONULARI  
Madde 23 : YETERLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Madde 24 : UZMAN YARDIMCILIĞINDAN ÇIKARILMA  
Madde 25 : MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLIĞINA ATANMA 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HİZMET İÇİ EĞİTİM
Madde 26 : HİZMET İÇİ EĞİTİM
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 27 : ÇALIŞMA PROGRAMLARI VE ÇALIŞMA SONUÇLARI  
Madde 28 : MESLEK KIDEMİ  
Madde 29 : KİMLİK BELGESİ 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 30 : 
Madde 31 :