Vergi Mevzuatı
 
 
UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/02/1999
RESMİ G. NO : 23600
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ  
Madde 2 : KAPSAM 
Madde 3 : HUKUKİ DAYANAK  
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ VE YETKİLERİ
Madde 5 : UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİSİ 
Madde 6 : UZLAŞMA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UZLAŞMANIN YAPILMASI
Madde   7 : UZLAŞMA TALEBİ 
Madde   8 : SEKRETERYA HİZMETLERİ 
Madde   9 : UZLAŞMA TALEP SÜRESİ 
Madde 10 : UZLAŞMA TALEBİNİN İNCELENMESİ VE GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI  
Madde 11 : UZLAŞMA GÜNÜNÜN ERTELENMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UZLAŞMANIN SONUÇLARI
Madde 12 : UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ 
Madde 13 : UZLAŞMA VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA 
Madde 14 : UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRME 
Madde 15 : ÖDEME ZAMANI
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 16 : UZLAŞMA KONUSU YAPILABİLECEK VE YAPILAMAYACAK CEZALAR 
Geçici Madde 1 :  
Madde 17 : YÜRÜRLÜK 
Madde 18 : YÜRÜTME