Vergi Mevzuatı
 
 
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ 
RESMİ G.TARİHİ : 16.02.1987
RESMİ G. NO : 19374
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ       
Madde   2 : KAPSAM       
Madde   3 : HUKUKİ DAYANAK  
Madde   4 : TANIMLAR  
İKİNCİ BÖLÜM
KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ 
Madde   5 : MERKEZ İNCELEME ELEMANLARINCA YAPILACAK İNCELEMELERDE KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ   
Madde   6 : MAHALLİ İNCELEME ELEMANLARINCA YAPILACAK İNCELEMELERDE KOMİSYONLARIN  
                   TEŞKİLİ    
Madde   7 : BÖLGESEL UZLAŞMA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UZLAŞMANIN YAPILMASI 
Madde   8 : UZLAŞMA TALEBİ   
Madde   9 : UZLAŞMA TALEP SÜRESİ 
Madde 10 : UZLAŞMA GÜNÜNÜN TESPİTİ   
Madde 11 : UZLAŞMAYA DAVET   
Madde 12 : UZLAŞMA DAVETİNE UYULMAMASI   
Madde 13 : TARHEDİLECEK VERGİ VE KESİLECEK CEZANIN UZLAŞMA KOMİSYONUNA VE MÜKELLEFE  
                  BİLDİRİLMESİ  
Madde 14 : UZLAŞMA KOMİSYONUNUN TOPLANMASI  
Madde 15 : UZLAŞMA TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ  
IV. BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER 
Madde 16 : UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ VE DAVA KONUSU EDİLEMEYECEĞİ 
Madde 17 : TARHİYATTAN SONRA UZLAŞMA YAPILAMAYACAK HALLER   
Madde 18 : UZLAŞILAN VERGİ VE CEZANIN ÖDEME ZAMANI   
Madde 19 : SEKRETERYA HİZMETLERİ   
Madde 20 : DEVAM EDEN İNCELEMELERDE UZLAŞMA   
Madde 21 : YETKİ   
Madde 22 : YÜRÜRLÜK   
Madde 23 : YÜRÜTME