BAKANLIKLAR MEVZUATI
 
 
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
   
RESMİG.TARİHİ : 17/06/1999
RESMİ G. NO : 23724
 
DÜSTUR NO :
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 160 : I- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İŞLEMLERİ 
Madde 161 : II- 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 
Madde 162 : III- 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 
Madde 163 : IV- 362- ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI 
Madde 164 : V- 363- ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI 
Madde 165 : VI- 368- VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER 
                    YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 
Madde 166 : VII- 369- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
ALTINCI BÖLÜM
37- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 167 : I- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI İŞLEMLERİ 
Madde 168 : II- 370- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI 
Madde 169 : III- 371- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-) 
Madde 170 : IV- 372- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 
Madde 171 : V- 373- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI 
Madde 172 : VI- 379- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI
YEDİNCİ BÖLÜM
 38- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 173 : I- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI İŞLEMLERİ 
Madde 174 : II- 380- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 
Madde 175 : III- 381- GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
SEKİZİNCİ BÖLÜM
39- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 176 : I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR İŞLEMLERİ 
Madde 177 : II- 391- HESAPLANAN KDV HESABI 
Madde 178 : III- 393- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI 
Madde 179 : IV- 397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI 
Madde 180 : V- 399- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI
KISIM VIII
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
42- TİCARİ BORÇLAR İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 181 : I- TİCARİ BORÇLAR İŞLEMLERİ 
Madde 182 : II- 420- SATICILAR HESABI 
Madde 183 : III- 426- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 
Madde 184 : IV- 429- DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI 
İKİNCİ BÖLÜM
43- DİĞER BORÇLAR İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 185 : I- DİĞER BORÇLAR İŞLEMLERİ 
Madde 186 : II- 436- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 
Madde 187 : III- 438- KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
44- ALINAN AVANSLAR İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 188 : I- ALINAN AVANSLAR İŞLEMLERİ 
Madde 189 : II- 440- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI 
Madde 190 : III- 449- ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
47- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 191 : I- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI İŞLEMLERİ 
Madde 192 : II- 472- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
BEŞİNCİ BÖLÜM
48- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 193 : I- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI İŞLEMLERİ 
Madde 194 : II- 480- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI 
Madde 195 : III- 481- GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 
KISIM IX
V- ÖZKAYNAKLAR
Madde 196 : 5- ÖZKAYNAKLAR İŞLEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
50- ÖDENMİŞ SERMAYE İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 197 : I- ÖDENMİŞ SERMAYE İŞLEMLERİ 
Madde 198 : II- 500- SERMAYE HESABI 
Madde 199 : III- 501- ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)
İKİNCİ BÖLÜM
52- SERMAYE YEDEKLERİ İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 200 : I- SERMAYE YEDEKLERİ İŞLEMLERİ 
Madde 201 : II- 522- M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
54- KAR YEDEKLERİ İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 202 : I- KAR YEDEKLERİ İŞLEMLERİ 
Madde 203 : II- 549- ÖZEL FONLAR HESABI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 204 : I- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI İŞLEMLERİ 
Madde 205 : II- 570- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI
BEŞİNCİ BÖLÜM
58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 206 : I- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI İŞLEMLERİ 
Madde 207 : II- 580- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)
ALTINCI BÖLÜM
59- DÖNEM NET KARI (ZARARI) İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 208 : I- DÖNEM NET KARI (ZARARI) İŞLEMLERİ 
Madde 209 : II- 590- DÖNEM NET KARI HESABI 
Madde 210 : III- 591- DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) 
KISIM X
VI- GELİR TABLOSU HESAPLARI
Madde 211 : 6- GELİR TABLOSU HESAPLARI İŞLEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
60- BRÜT SATIŞLAR İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 212 : I- BRÜT SATIŞLAR İŞLEMLERİ 
Madde 213 : II- 600- YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 
Madde 214 : III- 601- YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI 
Madde 215 : IV- 602- DİĞER GELİRLER HESABI
İKİNCİ BÖLÜM
61- SATIŞ İNDİRİMLERİ İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 216 : I- SATIŞ İNDİRİMLERİ İŞLEMLERİ 
Madde 217 : II- 610- SATIŞTAN İADERELER HESABI (-) 
Madde 218 : III- 611- SATIŞ İSKONTOLARI HESABI (-) 
Madde 219 : IV- 612- DİĞER İNDİRİMLER HESABI (-)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
62- SATIŞLARIN MALİYETİ İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 220 : I- SATIŞLARIN MALİYETİ İŞLEMLERİ 
Madde 221 : II- 620- SATILAN MAMULLER MALİYETİ HESABI (-) 
Madde 222 : III- 621- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI (-) 
Madde 223 : IV- 622- SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-) 
Madde 224 : V- 623- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ HESABI (-)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
63- FAALİYET GİDERLERİ İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 225 : I- FAALİYET GİDERLERİ İŞLEMLERİ 
Madde 226 : II- 630- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI (-) 
Madde 227 : III- 631- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI (-) 
Madde 228 : IV- 632- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI (-)
BEŞİNCİ BÖLÜM
64- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 229 : I- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR İŞLEMLERİ 
Madde 230 : II- 642- FAİZ GELİRLERİ HESABI 
Madde 231 : III- 644- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI 
Madde 232 : IV- 645- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI 
Madde 233 : V- 646- KAMBİYO KARLARI HESABI 
Madde 234 : VI- 647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI 
Madde 235 : VII- 649- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI
ALTINCI BÖLÜM
65- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR İŞLEMLERİ VE HESAP KAYITLARI
Madde 236 : I- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR İŞLEMLERİ 
Madde 237 : II- 654- KARŞILIK GİDERLERİ HESABI (-) 
Madde 238 : III- 655- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HESABI (-) 
Madde 239 : IV- 656- KAMBİYO ZARARLARI HESABI (-) 
Madde 240 : V- 657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI (-) 
Madde 241 : VI- 659- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)