Bakanlıklar Mevzuatı  
 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
(Madde 1-49)
(Madde 50- 159)
(Madde 160-241)
(Madde 242-357)