Sağlık Mevzuatı  
  
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
  
RESMİG. TARİHİ : 01/06/2000
RESMİ G. NO : 24066
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DAYANAK
Madde  4 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM
KURULLAR
Madde    5 : ULUSAL KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI
Madde    6 : ULUSAL KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde    7 : ULUSAL KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ
Madde    8 : BİLİM KURULLARININ YAPISI
Madde    9 : BİLİM KURULLARININ GÖREVLERİ
Madde  10 : BİLİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ
Madde  11 : BÖLGE TIBBİ KURULLARININ YAPISI
Madde  12 : BÖLGE TIBBİ KURULLARININ GÖREVLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİYLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR
Madde  13 : ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ
Madde  14 : ORGAN VE DOKU NAKLİ BÖLGE KOORDİNASYON MERKEZLERİ
Madde  15 : ORGAN VE DOKU NAKLİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
Madde  16 : ORGAN VE DOKU NAKLİ MERKEZLERİ
Madde  17 : ORGAN VE DOKU NAKLİ MERKEZLERİNİN KURULUŞU
Madde  18 : ORGAN VE DOKU NAKLİ MERKEZİ AÇILMA BAŞVURUSU VE GEREKLİ BELGELER
Madde  19 : ORGAN VE DOKU NAKLİ MERKEZİ AÇILMA İZİN BELGESİ
Madde  20 : ORGAN VE DOKU NAKLİ MERKEZLERİNİN İZLENMESİ
Madde  21 : YILLIK RAPOR
Madde  22 : ORGAN VE DOKU KAYNAĞI MERKEZİ
Madde  23 : DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI
Madde  24 : GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNASYON SİSTEMİ (UKS)
Madde  25 : ULUSAL KOORDİNASYON SİSTEMİNİN AMACI
Madde  26 : ORGAN VE DOKU DAĞITIMI YÖNERGESİ
Madde  27 : ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE UKS GÖREVLİLERİ
Madde  28 : ORGAN VE DOKU ALIM EKİBİ
Madde  29 : ORGAN VE DOKU DAĞITIMI
Madde  30 : YURT DIŞI İLİŞKİLER
BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde  31 : YASAKLAR
Madde  32 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde  33 : 
Geçici Madde 1 :
Madde  34 : YÜRÜRLÜK
Madde  35 : YÜRÜTME