Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 17.06.1999 Perşembe Sayı: 23728 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
TÜRK MEDENİ KANUNA GÖRE KURULAN VE GENEL KURULU OLAN VAKIFLARIN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILACAK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
    
            Madde 1- 30/5/1998 tarihli ve 23357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Ve Genel Kurulu Olan Vakıfların Genel Kurul Toplantılarına Katılacak Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcilerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Diğer şartları taşımak kaydıyla Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde en az 3 yıl süreyle Mimar-Mühendis, Avukat, Şube Müdürü veya vekaleten Şube Müdürlüğü görevini yürütenler (yüksek okul veya fakülte mezunu olmak şartıyla), daha üst görevli olarak çalışanlar, en az on yıl Genel Müdürlükte çalışan, yüksek okul veya fakülte mezunu olanlar, temsilcilik eğitimine tabi tutulmazlar. Bunların istekleri üzerine temsilcilik belgesi verilir."

           Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini, Vakıflar Genel Müdürü yürütür.