Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.1999 Çarşamba Sayı: 23921 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

ÇAY BAHÇESİ RUHSATLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNDE UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 

   
            Madde 1- 19/1/1994 tarihli ve 21823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çay Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "a) Çay-Kur kendisine yaş yaprak satacak üreticilerle bir sözleşme yapar ve yaş çay ürününü bu sözleşme esaslarına uygun olarak satın alır. Yapılacak yaş çay yaprağı satış sözleşmesi, çay bahçelerini 1/5 oranında budayan ve tarımsal teknik önlemlerini alan üreticilerle Çay-Kur arasında her yıl yeniden düzenlenir."

           Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili olduğu Devlet Bakanı yürütür.