Bakanlıklar Mevzuatı
 
 
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
    
R.G.TARİHİ : 11.08.1999
R.G. SAYI : 23783
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :