kulturdisiplin  
Resmi Gazete Tarihi: 06.02.1999 Cumartesi Sayı: 23603 (Asıl) 
Kültür Bakanlığından 
 
KÜLTÜR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
    
            Madde 1- 5/11/1993 tarihli ve 21749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Eki Disiplin Amirlerini Gösterir Cetvelin B- MERKEZDEN YÖNETİLEN TAŞRA TEŞKİLATI bölümünün 1 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1- GALERİ MÜDÜRLÜKLERİ 
Ank.Dev.Güz.San.Gal 
ve Res.ve Hey.Müz.Müd. 
Res.ve Hey.Müz.Müd.Gal.Müd.     Güz.San.Gen.Müd.Dai.Bşk. Güz.San.Gen.Müd.Yrd. 
Res.ve Hey.Müz.Müd.Yrd.         Res.ve Hey.Müz.Müd.      Güz.San.Gen.Müd.Dai.Bşk. 
Güz.San.Gal.Müd.Yrd.            Güz.San.Gal.Müd.         Güz.San.Gen.Müd.Dai.Bşk. 
Diğer Personel                  Res.ve Hey.Müz.Müd.Yrd.  Res.ve Hey.Müz.Müd. 
(Res.ve Hey.Müz.Müd.) 
Diğer Personel                  Güz.San.Gal.Müd.         Güz.San.Gen.Müd.Dai.Bşk." 
(Dev.Güz.San.Gal.Müd.) 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.