kulturdisiplin  
Resmi Gazete Tarihi: 06.02.1999 Cumartesi Sayı: 23603 (Asıl) 
Kültür Bakanlığından 
 
KÜLTÜR BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
     
           Madde 1- 19/9/1993 tarihli ve 21703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği eki Sicil Amirlerini Gösterir Cetvelin B- MERKEZDEN YÖNETİLEN TAŞRA TEŞKİLATI bölümünün 1 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

    "1- ANKARA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ
    VE RESİM VE HEYKEL MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ
    - Res.ve Hey.Müz.Md.,Gal.Md.            Güz.San.Gn.Md.Dai.Bşk.  Güz.San.Gn.Md.Yrd. 
    - Res.ve Hey.Müz.Md.Yrd.                Res.ve Hey.Müz.Md.      Güz.San.Gn.Md.Dai.Bşk. 
    - Güz.San.Gal.Md.Yrd.                   Güz.San.Gal.Md.         Güz.San.Gn.Md.Dai.Bşk. 
    - Diğer Pers. (Res.Hey.Müz.Md)          Res.ve Hey.Müz.Md.Yrd.  Res.ve Hey.Müz.Md. 
    - Diğer Pers. (Dev.Güz.San.Gal.Md)      Güz.San.Gal.Müd.        Güz.San.Gn.Md.Dai.Bşk." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.