Bakanlık Mevzuatı  
 
BANDROL UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİG. TARİHİ : 08/11/2001
RESMİ G. NO : 24577
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : HUKUKİ DAYANAK

Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
BANDROL KULLANIMI, TEMİNİ VE GELİRİN KULLANIMI

Madde    5 : BANDROL KULLANIMI
Madde    6 : BANDROL TEMİNİ
Madde    7 : UMUMİ MAHALLERDE KULLANIM BANDROLÜ UYGULAMASI
Madde    8 : BANDROL GELİRLERİ VE KULLANIMI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENETİM
Madde    9 : DENETİM
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde  10 : BANDROLLENMEMİŞ ESER NÜSHALARI İLE YAYINLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER
BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde  11 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN
Madde  12 : YÜRÜRLÜK
Madde  13 : YÜRÜTME