Bakanlıklar Mevzuatı  
 

KÜLTÜR BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
RESMİG. TARİHİ : 10/10/1999
RESMİ G. NO : 23842
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
Madde   4 :
Madde   5 :
Madde   6 :
Madde   7 :
Madde   8 :
Madde   9 :
Madde  10 :
Madde  11 :
Madde  12 :