Bakanlıklar Mevzuatı  
 
KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI YÖNETİCİ PERSONEL ATAMA YÖNETMELİĞİ
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 20/04/1999
RESMİ G. NO : 23672
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : DAYANAK 
Madde 3 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM
BİRİMLER VE YÖNETİCİ PERSONEL
Madde 4 : BİRİMLERİN GÖREVLERİ
Madde 5 : KÜTÜPHANECİLİK VE OKUYUCU HİZMETLERİ
Madde 6 : KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİ PERSONELİNİN NİTELİKLERİ
Madde 7 : MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI YÖNETİCİ PERSONELİNİN NİTELİKLERİ
Madde 8 : MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 9 : TAŞRA KURULUŞLARI YÖNETİCİ PERSONELİNİN NİTELİKLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde 10 : YÜRÜRLÜK
Madde 11 : YÜRÜTME