Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (Asıl)
Turizm Bakanlığından

TURİZM BAKANLIĞI TURİZM MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV-YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 24/6/1989 tarihli ve 20205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Turizm Bakanlığı Turizm Müdürlüklerinin Görev-Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.