ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  
 
ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 11/07/2002
RESMİ G. NO : 24812
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Kapsam
Madde 3 – Hukuki Dayanak
Madde 4 – Tanımlar
Organik Tarımın Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Organik Tarım Metoduyla Genel Üretim
Madde 5 – Organik Tarım Metodunun Genel Kuralları
Madde 6 – Organik Tarıma Başlama
Madde 7 – Geçiş Süreci ve Kontrol ve/veya Sertifikasyon Kuruluşları ile İlgili İşlemler
İKİNCİ BÖLÜM
Organik Tarım Metoduyla Bitkisel Üretim
Madde 8 – Organik Bitkisel Üretimde Genel Kurallar
Madde 9 – Toprak Koruma ve Hazırlama
Madde 10 – Gübreleme
Madde 11 – Ekim ve Dikim
Madde 12 – Bitki Koruma
Madde 13 – Sulama
Madde 14 – Hasat
Madde 15 – Organik Mantar Üretimi
Madde 16 – Seralarda Organik Üretim
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organik Tarım Metoduyla Hayvansal Üretim
Madde 17 – Organik Hayvansal Üretimde Genel Kurallar
Madde 18 – Organik Hayvansal Üretimde Yem Temini ve Hayvan Besleme
Madde 19 – Hayvan Sağlığı ve Veteriner Müdahalesi
Madde 20 – Hayvan Bakımı ve Barınaklar
Madde 21 – Nakliye ve Kesim
Madde 22 – Hayvan Gübresi
Madde 23 – Organik Arı Yetiştiriciliği
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Organik Su Ürünleri Üretimi
Madde 24 – Organik Su Ürünleri Üretimi
BEŞİNCİ BÖLÜM
Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması, Pazarlanması
Madde 25 – Organik Ürünlerin İşlenmesi
Madde 26 – Organik Ürünlerin Ambalajlanması
Madde 27 – Organik Ürünlerin Etiketlenmesi
Madde 28 – Organik Ürünlerin Depolanması
Madde 29 – Organik Ürünlerin Taşınması
Madde 30 – Organik Ürünlerin Pazarlanması
ALTINCI BÖLÜM
Organik Ürünlerin İçeriği
Madde 31 – Organik Ürünlerin İçeriği
Kontrol ve/veya Sertifikasyon Sisteminin İşleyişi
BİRİNCİ BÖLÜM
Kontrol Esasları
Madde 32 – Kontrol Sisteminin Özellikleri
Madde 33 – Kontrol ve Denetleme Yetkisi
Madde 34 – İşletme ve Müteşebbis Kontrolü İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
Madde 35 – Kontrol İşlemi
İKİNCİ BÖLÜM
Sertifikasyon Esasları
Madde 36 – Sertifikasyon Sisteminin Özellikleri
Madde 37 – Sertifikasyon Kuruluşunun Yeterliliği
Madde 38 – Sertifikasyonun Esasları
Madde 39 – Sertifikasyon Raporunun Düzenlenmesi
Kontrol ve/veya Sertifikasyon Kuruluşları
BİRİNCİ BÖLÜM
Kontrol ve/veya Sertifikasyon Kuruluşunun Çalışma Esasları, Çalışma İzni ve Yaptırımlar
Madde 40 – Kontrol ve/veya Sertifikasyon Kuruluşunun Çalışma Esasları
Madde 41 – Kontrol ve/veya Sertifikasyon Kuruluşlarında Aranan Şartlar
Madde 42 – Kontrol ve/veya Sertifikasyon Kuruluşunun Çalışma İzni İçin Başvuru Şekli
Madde 43 – Çalışma İzni İçin İstenilen Koşullar ve Belgeler
Madde 44 – Müteşebbislere Uygulanacak Yaptırımlar
Madde 45 – Çalışma İzninin Askıya Alınması veya İptali
Madde 46 – Şube Açma
Madde 47 – Kontrolörde Aranılacak Şartlar, Görev, Yetki, Çalışma Şekil ve Esasları
Madde 48 – Kontrol ve Sertifikasyon Ücreti
Komiteler
BİRİNCİ BÖLÜM
Organik Tarım Komitesi
Madde 49 – Organik Tarım Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Şekil ve Esasları
İKİNCİ BÖLÜM
Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi
Madde 50 – Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Şekil ve Esasları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organik Tarım Ulusal Ticaret Komitesi
Madde 51 – Organik Tarım Ulusal Ticaret Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Şekil ve Esasları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Organik Tarım Proje ve Araştırmaları Ulusal Komitesi
Madde 52 – Organik Tarım Proje ve Araştırmaları Ulusal Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Şekil ve Esasları
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Danışman Kuruluş
Madde 53 – Danışman Kuruluşun Oluşumu, Görevleri, Çalışma Şekil ve Esasları
İKİNCİ BÖLÜM
Hukuki Sorunlar, Özel Hüküm
Madde 54 – Hukuki Sorunlar
Madde 55 – Özel Hüküm
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 56 – İhracat Düzenlemeleri
Madde 57 – Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 58 – Yürürlük
Madde 59 – Yürütme