Üniversite Mevzuatı  
 
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AKADEMİ GENEL KURULU VE AKADEMİ KONSEYİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE AKADEMİ BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 27/02/1999
RESMİ G. NO : 23624
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 : AMAÇ VE KAPSAMI 
Madde 2 : AKADEMİ GENEL KURULU VE GÖREVLERİ
Madde 3 : AKADEMİ GENEL KURULUNUN TOPLANTILARI
Madde 4 : AKADEMİ KONSEYİ
Madde 5 : AKADEMİ KONSEYİNİN GÖREVLERİ
Madde 6 : AKADEMİ KONSEYİ'NİN TOPLANTILARI
Madde 7 : AKADEMİ BAŞKANI
Madde 8 : BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 9 : BAŞKANIN YETKİLERİNİ DEVREDEBİLMESİ
Madde 10 : YÜRÜRLÜK
Madde 11 : YÜRÜTME